விளை நிலத்தில் கெயில் பதிப்புக்கு எதிரான தரங்கம்பாடி தாலுக்கா முடிகண்டநல்லூர் கிராமத்தில் தமிழக நிலம் நீர் பாதுகாப்பு இயக்கம் ,தமிழ்த்தேச மக்கள் முன்ணணி முன்னெடுத்த போராட்ட செய்தி.

17 May 2019

 

 

 

RELATED POST

Leave a reply

சமூக வலைத்தளம்

NEWSLETTER

CONNECT & FOLLOW