சமூகவிஞ்ஞான மாமேதை காரல் மார்க்ஸ்200 – மேதினப் பொதுக்கூட்டம்

10 May 2018

#பேரையூர்_10_05_2018_மதுரை_மாவட்டம்

சமூகவிஞ்ஞான மாமேதை காரல் மார்க்ஸ்200 –  மேதினப் பொதுக்கூட்டம்
தமிழ்த்தேச மக்கள் முன்னணி Thamiznation’s people’s Front
தமிழ்நாடு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மா-லெ-மா)

 

RELATED POST

Leave a reply

சமூக வலைத்தளம்

NEWSLETTER

CONNECT & FOLLOW