2 வது மாநாடு – 23, 24 ஜூன் 2018, தஞ்சை – தமிழ்நாடு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மா-லெ-மா)

02 Jun 2018

ஒற்றை அரசு, ஒற்றை தேசம், ஒற்றை சந்தை, ஒற்றை பண்பாடு’ என்ற
கார்ப்பரேட் – காவிக் கூட்டு சர்வாதிகாரத்தை முறியடிப்போம்!
தமிழ்த்தேச மக்கள் ஜனநாயக குடியரசைப் படைப்போம்!

2 வது மாநாடு – 23, 24 ஜூன் 2018, தஞ்சை

தமிழ்நாடு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மா-லெ-மா)

 

RELATED POST

Leave a reply

சமூக வலைத்தளம்

NEWSLETTER

CONNECT & FOLLOW