காணொளி

புகழ்பெற்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையின் 172 ஆம் ஆண்டு – இன்றைய பொருத்தப்பாடு – தோழர் தியாகு

21 Feb 2020

தோழர் தியாகு, தமிழ்த்தேசிய விடுதலை இயக்கம் ‘கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையின் இன்றைய பொருத்தப்பாடு’ என்ற தலைப்பில் புகழ்பெற்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையின் 172 ஆம் ஆண்டு உலகுதழுவிய வாசிப்பு நாள் கருத்தரங்கம் நாள், 21.02.2020, சென்னை #மார்க்ஸ் நூலகம்

1 3 4 5 6 7 10
சமூக வலைத்தளம்

NEWSLETTER

CONNECT & FOLLOW