நடுத்தரக் குடும்பங்களை ஏழைகளாக்கி, ஏழைகளை ஏதுமற்றவர்களாக்கிய பொதுமுடக்கம்

Share this on WhatsApp(கொரோனா பொதுமுடக்கமும் பொருளாதார பேரிடரும் – கள ஆய்வு – பதிவு 2) கொரோனா பொதுமுடக்கம்  அதனை தொடர்ந்த பொருளாதார நெருக்கடி தற்போது ஒரு பேரிடராகவே கருதவேண்டியுள்ளது. பெரும்பாலான மக்கள் சிறு – குறு தொழில்கள் சார்ந்த … Continue reading நடுத்தரக் குடும்பங்களை ஏழைகளாக்கி, ஏழைகளை ஏதுமற்றவர்களாக்கிய பொதுமுடக்கம்